جدیدترین مدل طراحی ناخن / طراحی هنری ناخن سال ۹۵

جدیدترین مدل طراحی ناخن / طراحی هنری ناخن سال ۹۵

جدیدترین مدل طراحی ناخن / طراحی هنری ناخن سال 95

جدیدترین مدل طراحی ناخن / طراحی هنری ناخن سال ۹۵

مجموعه گالری عکس های مدل طراحی روی ناخن جدید و مدل ناخن سال ۲۰۱۶

برای سال ۱۳۹۵ و ۲۰۱۶ برای شما به اشتراک گذاشته شده است

 پیشنهاد انواع مدل های طراحی ناخن دخترانه و  زنانه

جدیدترین مدل طراحی ناخن / طراحی هنری ناخن سال 95

جدیدترین مدل طراحی ناخن / طراحی هنری ناخن سال ۹۵

مراقبت از ناخن

اغلب افراد می‌دانند که انتخاب‌شان در مواد غذایی می‌تواند تاثیر بسیار زیادی روی ظاهرشان داشته باشد، به این معنی که داشتن احساس و ظاهری خوب نتیجه داشتن یک رژیم غذایی صحیح است. ناخن‌ها به انگشتان، قدرت و نیرو می‌دهند. به این معنی که ناخن‌ها از آسیب و صدمه به انگشتان‌مان جلوگیری می‌کنند. ناخن‌ها خارجی‌ترین لایه پوست هستند و از نوعی پروتیین به نام کراتین ساخته می‌شوند. گردش خون کافی، باعث رنگ صورتی بستر ناخن‌ها می‌شود. نقص گردش خون یا هر مشکل جسمی در ناخن‌ها مشخص می‌شود. بنابراین اگر زمانی احساس کردید یا دیدید که ناخن‌هایتان دیگر قوی و محکم نیستند، شاید وقت این رسیده باشد که شما رژیم غذایی‌تان را تغییر دهید یا به یک پزشک مراجعه کنید.

جدیدترین مدل طراحی ناخن / طراحی هنری ناخن سال 95

جدیدترین مدل طراحی ناخن / طراحی هنری ناخن سال ۹۵

جدیدترین مدل طراحی ناخن / طراحی هنری ناخن سال 95

جدیدترین مدل طراحی ناخن / طراحی هنری ناخن سال ۹۵

بهترین موقع برای مانیکور کردن بعد از دوش گرفتن یا ظرف شستن می باشد. چون این فعالیت ها کثیفی را از زیر ناخن پاک کرده و پوست اطراف ناخنها را نرم می نماید

جدیدترین مدل طراحی ناخن / طراحی هنری ناخن سال 95

جدیدترین مدل طراحی ناخن / طراحی هنری ناخن سال ۹۵

طراحی زیبا روی ناخن مدل زنانه و دخترانه سال ۹۵

جدیدترین مدل طراحی ناخن / طراحی هنری ناخن سال 95

جدیدترین مدل طراحی ناخن / طراحی هنری ناخن سال ۹۵

طرح نت روی ناخن مدل ۹۵

جدیدترین مدل طراحی ناخن / طراحی هنری ناخن سال 95

جدیدترین مدل طراحی ناخن / طراحی هنری ناخن سال ۹۵

جدیدترین مدل طراحی ناخن / طراحی هنری ناخن سال 95

جدیدترین مدل طراحی ناخن / طراحی هنری ناخن سال ۹۵

طراحی زیبا روی ناخن مدل زنانه و دخترانه سال ۹۵

جدیدترین مدل طراحی ناخن / طراحی هنری ناخن سال 95

جدیدترین مدل طراحی ناخن / طراحی هنری ناخن سال ۹۵

طرحی متفاوت روی ناخن

جدیدترین مدل طراحی ناخن / طراحی هنری ناخن سال 95

جدیدترین مدل طراحی ناخن / طراحی هنری ناخن سال ۹۵

جدیدترین مدل طراحی ناخن / طراحی هنری ناخن سال 95

جدیدترین مدل طراحی ناخن / طراحی هنری ناخن سال ۹۵

طراحی ناخن مدل ۲۰۱۶ / مدل ناخن زیبا ۹۵

جدیدترین مدل طراحی ناخن / طراحی هنری ناخن سال 95

جدیدترین مدل طراحی ناخن / طراحی هنری ناخن سال ۹۵

جدیدترین مدل طراحی ناخن / طراحی هنری ناخن سال 95

جدیدترین مدل طراحی ناخن / طراحی هنری ناخن سال ۹۵

جدیدترین مدل طراحی ناخن / طراحی هنری ناخن سال 95

جدیدترین مدل طراحی ناخن / طراحی هنری ناخن سال ۹۵

طراحی ناخن مدل ۲۰۱۶ / مدل ناخن زیبا ۹۵

جدیدترین مدل طراحی ناخن / طراحی هنری ناخن سال 95

جدیدترین مدل طراحی ناخن / طراحی هنری ناخن سال ۹۵

جدیدترین مدل طراحی ناخن / طراحی هنری ناخن سال 95

جدیدترین مدل طراحی ناخن / طراحی هنری ناخن سال ۹۵

جدیدترین مدل طراحی ناخن / طراحی هنری ناخن سال 95

جدیدترین مدل طراحی ناخن / طراحی هنری ناخن سال ۹۵

طراحی ناخن مدل ۲۰۱۶ / مدل ناخن زیبا ۹۵ 

جدیدترین مدل طراحی ناخن / طراحی هنری ناخن سال 95

جدیدترین مدل طراحی ناخن / طراحی هنری ناخن سال ۹۵

جدیدترین مدل طراحی ناخن / طراحی هنری ناخن سال 95

جدیدترین مدل طراحی ناخن / طراحی هنری ناخن سال ۹۵