اشنای وگزارش تصویری از کارنوال سیاه سفید

اشنای وگزارش تصویری از کارنوال سیاه سفید

کارنوال سیاه سفید

 

اشنای با کارنوال سیاه سفید

کارنوال سیاه سفید یا کارناوال د نِگِرس ئی بلانکوس بزرگترین جشن کارناوال در نواحی جنوبی کلمبیاست که به مرکزیت شهر پاستو برگزار می‌گردد.این جشنواره از ۲ تا ۷ ژانویهٔ هر سال برگزار می‌شود و تعداد قابل توجهی از گردشگران کلمبیایی و توریست‌های خارجی را جذب می‌کند.

در ۳۰ سپتامبر سال ۲۰۰۹, این کارناوال توسط سازمان بین‌المللی یونسکو، به عنوان یک شاهکار ناملموس میراث بشری به ثبت جهانی رسید.

کارناوال سیاه و سفیدها چهار مرحلهٔ اصلی دارد: کارناوالیتو ( به معنی کارناوال بچه‌ها), ورود خاندان کاستاندا, روز سیاه‌ها و روز سفیدها که به همراه رژهٔ بزرگ برگزار می‌شوند. با این حال، پیش از شروع رسمی کارناوال مراسم‌های محلی جست و گریخته‌ای برگزار می‌شوند ولی در دوران معاصر معمولاً روز ۷ ژانویه که روز کارناوال رماتو است، به عنوان آخرین روز جشن‌ها شناخته می‌شود. در این روز جشن «خوکچه هندی» برگزار شده و غذاهای محلی سرو می‌شوند.

مردم در این روز لباس محلیبه تن می‌کنند
رقابت: در خیابان‌ها افراد با لباس‌های خود و هنرمندان با رقص به رقابت می‌پردازند.
مورگاس: گروه‌های موسیقی مختص این جشن می‌نوازند.

 

کارنوال سیاه سفید

اشنای وگزارش تصویری از کارنوال سیاه سفید

کارنوال سیاه سفید

کارنوال سیاه سفید

کارنوال سیاه سفید

کارنوال سیاه سفید

کارنوال سیاه سفید

کارنوال سیاه سفید

کارنوال سیاه سفید

تصاویری دیدنی از کارناوال سیاه و سفید در خیابان‌ها

کارنوال سیاه سفید

کارنوال سیاه سفید

کارنوال سیاه سفید

کارناوال سیاه و سفید در خیابان‌های کلمبیا

کارنوال سیاه سفید

کارنوال سیاه سفید

کارنوال سیاه سفید

کارناوال خیابانی سیاه و سفید

کارنوال سیاه سفید

کارنوال سیاه سفید