سال ۲۰۱۹ چه رنگی مد خواهد شد

سال ۲۰۱۹ چه رنگی مد خواهد شد

بر اساس نظرات کارشناسان، زیتونی یکی از رنگ‌هایی است که به بخش‌هایی از اقلیم ایران نزدیک است و می‌توان از آن برای نمونه‌های عمومی استفاده کرد. از طرفی زیتونی قابلیت ترکیب و تلفیق با بسیاری از رنگ‌ها در حوزه مد و لباس را دارد.

رنگ سال 2019

رنگ سال ۲۰۱۹

ایران در دنیا به برخی از رنگ‌ها شهرت دارد، گفت: در دو سال گذشته از رنگ‌های آبی فیروزه‌ای و طیف رنگ‌های زرد و خانواده کویری استفاده کردیم. اصولا در دنیا، ایران را به این دو رنگ مهم می‌شناسند و بسیاری از طراحان دنیا توصیه‌هایشان در طراحی با مخاطب ایرانی استفاده از این دو رنگ است. در معماری و کویر ایران نیز گونه‌های مختلفی به این دو رنگ دیده می‌شود.

زمانی که در ویترین مغازه‌ها لباس‌هایی با رنگ‌های خردلی و اُخرایی عرضه می‌شود حاصل کار کارشناسان، فعالان و طراحان مد و لباس در جشنواره‌هاست. ما طراحان را محدود به یک رنگ نکردیم بلکه طیفی از رنگ‌ها را برای کار آنها در نظر گرفتیم. اما این طور نیست که رنگ خاصی را مد نظر بگیریم و بگوییم همه از آن پیروی کنند.

رنگ سال ۲۰۱۹ برای لباس

رنگ سال 2019

رنگ سال ۲۰۱۹

ست لباس مردانه ۲۰۱۹

رنگ سال 2019

رنگ سال ۲۰۱۹

رنگ سال 2019

تیشرت مردانه رنگ سال ۲۰۱۹

رنگ سال 2019

ست لباس مجلسی رنگ سال

رنگ سال 2019

رنگ سال ۲۰۱۹

رنگ سال 2019

رنگ مو سال ۲۰۱۹

رنگ سال