جشنواره کرامپوس

جشنواره کرامپوس

باسلام خدمت دوستان گران قدر در این پست گزارش تصویری از جشنواره کرامپوس که بیشتر در اورپای شرقی متداول است اماده کردیم

جشنواره کرامپوس

جشنواره کرامپوس

تاریخچه جشنواره کرامپوس

 

در برخی از فرهنگ های اروپای شرقی در آستانه کریسمس جشنواره خیابانی از هیولاها برگزار می کنند که در پایان سال نماد بدی می باشد. این جشنواره با بیان اینکه بدی ها را در پایان سال فراموش کنید و به فکر خوبی ها و زیبایی های سال آینده باشید برگزار می گردد.

فستیوال کرامپوس بیشتر در آلمان مورد توجه قرار می گیرد، البته کشور های دیگری مانند اتریش و جمهوری چک نیز ‏جشنواره کرامپوس را برگزار می کنند.

پیدایش این سنت به کشور اتریش باز می گردد. زمانی که کرامپوس از شهر خارج می شود شادی و زیبایی به شهر برمی گردد.

این جشنواره بیشتر در روز ۲۱ دسامبر برگزار می گرد

جشنواره کرامپوس

جشنواره کرامپوس

جشنواره خیابانی کرامپوس

جشنواره کرامپوس

جشنواره کرامپوس

جشنواره کرامپوس

جشنواره کرامپوس

جشنواره کرامپوس

جشنواره کرامپوس

جشنواره خیابانی از هیولاها

جشنواره کرامپوس

جشنواره کرامپوس

فستیوال کرامپوس

جشنواره کرامپوس

جشنواره کرامپوس

جشنواره کرامپوس

جشنواره کرامپوس

جشنواره کرامپوس

جشنواره کرامپوس

جشنواره کرامپوس

جشنواره کرامپوس

جشنواره کرامپوس

جشنواره کرامپوس

جشنواره کرامپوس

جشنواره کرامپوس

باسلام خدمت دوستان گران قدر در این پست گزارش تصویری از جشنواره کرامپوس که بیشتر در اورپای شرقی متداول است اماده کردیم

جشنواره کرامپوس

جشنواره کرامپوس

جشنواره کرامپوس

جشنواره کرامپوس

جشنواره کرامپوس

جشنواره کرامپوس

جشنواره کرامپوس

جشنواره کرامپوس

جشنواره کرامپوس

جشنواره کرامپوس

جشنواره کرامپوس جشنواره کرامپوس

جشنواره کرامپوس

جشنواره کرامپوس

جشنواره کرامپوس

جشنواره کرامپوس

جشنواره کرامپوس

جشنواره کرامپوس

جشنواره کرامپوس

جشنواره کرامپوس

جشنواره کرامپوس

جشنواره کرامپوس

جشنواره کرامپوس

تاریخچه جشنواره کرامپوس

در برخی از فرهنگ های اروپای شرقی در آستانه کریسمس جشنواره خیابانی از هیولاها برگزار می کنند که در پایان سال نماد بدی می باشد. این جشنواره با بیان اینکه بدی ها را در پایان سال فراموش کنید و به فکر خوبی ها و زیبایی های سال آینده باشید برگزار می گردد.

فستیوال کرامپوس بیشتر در آلمان مورد توجه قرار می گیرد، البته کشور های دیگری مانند اتریش و جمهوری چک نیز ‏جشنواره کرامپوس را برگزار می کنند.

پیدایش این سنت به کشور اتریش باز می گردد. زمانی که کرامپوس از شهر خارج می شود شادی و زیبایی به شهر برمی گردد.

این جشنواره بیشتر در روز ۲۱ دسامبر برگزار می گرد


x بستن تبلیغات