سری جدید چیدمان سفره هفت سین ۹۷ / تزیین هفت سین

سری جدید چیدمان سفره هفت سین ۹۷ / تزیین هفت سین

سری جدید چیدمان سفره هفت سین 97 / تزیین هفت سین

سفره هفت سین یک سفره خیالی و پوچ و بی معنی نیست، بلکه نشانه ای از آن است که در آغاز سال که روز و سال نو می شود ما نیز نفس خود را تازه کنیم و بر آن تزکیه ارج نهیم تا خداوندی که هفت آسمان را آفریده و هفت دریا را زیر آن نشانده ، بدین وسیله هفت نماد را فرا روی ما قرار داده و به ما نشان می دهدکه به کدامین وجه زندگی خویش را سپری کنیم و با نشستن و برخاستن در کنار این سفره، اسطوره عشق و صفا و پاکی ای را که درآن وجود دارد، در جسم و روح خود منعکس کنیم.

سری جدید چیدمان سفره هفت سین 97 / تزیین هفت سین

تزیین هفت سین

سری جدید چیدمان سفره هفت سین 97 / تزیین هفت سین

تزیین تخم مرغ نوروز

سری جدید چیدمان سفره هفت سین 97 / تزیین هفت سین

سری جدید چیدمان سفره هفت سین ۹۷ / تزیین هفت سین

تزیین هفت سین

سری جدید چیدمان سفره هفت سین 97 / تزیین هفت سین

چیدمان سفره هفت سین ۹۷ با جام

سری جدید چیدمان سفره هفت سین 97 / تزیین هفت سین

سری جدید چیدمان سفره هفت سین 97 / تزیین هفت سین

سری جدید چیدمان سفره هفت سین ۹۷ / تزیین هفت سین

چیدمان سفره هفت سین ۹۷ عروس

سری جدید چیدمان سفره هفت سین 97 / تزیین هفت سین

سری جدید چیدمان سفره هفت سین 97 / تزیین هفت سین

تزیین سبزه ی هفت سین

سری جدید چیدمان سفره هفت سین 97 / تزیین هفت سین

ظروف هفت سین سفالی

سری جدید چیدمان سفره هفت سین 97 / تزیین هفت سین

سری جدید چیدمان سفره هفت سین ۹۷ / تزیین هفت سین

هفت سین نوروز ۹۷

سری جدید چیدمان سفره هفت سین 97 / تزیین هفت سین

تزیین تخم مرغ هفت سین

سری جدید چیدمان سفره هفت سین 97 / تزیین هفت سین

سری جدید چیدمان سفره هفت سین ۹۷ / تزیین هفت سین

تزیین هفت سین ۹۷ نمدی

سری جدید چیدمان سفره هفت سین 97 / تزیین هفت سین

تزیین هفت سین

سری جدید چیدمان سفره هفت سین 97 / تزیین هفت سین

چیدمان سفره هفت سین سفالی

سری جدید چیدمان سفره هفت سین 97 / تزیین هفت سین

تزیین سفره هفت سین سنتی

سری جدید چیدمان سفره هفت سین 97 / تزیین هفت سین

تزیین هفت سین عروس

سری جدید چیدمان سفره هفت سین 97 / تزیین هفت سین

امتیاز 3.43 ( 7 رای )

x بستن تبلیغات