گالری نقاشی وبیوگرافی دیمیتری الکساندرویچ

گالری نقاشی وبیوگرافی دیمیتری الکساندرویچ

باسلام خدمت کاربران مجله اینترنتی اراس در این پست گالری نقاشی وبیوگرافی دیمیتری الکساندرویچ براتون به نمایش گذاشتیم که امید واریم بپسندید

 دیمیتری الکساندروویچ

دیمیتری الکساندرویچ

بیوگرافی دیمیتری الکساندروویچ

دیمیتری الکساندروویچ هنرمند روس تبار متولد ۲۹ مارس ۱۹۷۰  در  بلاروس ودر حال حاظر در سن پترز بورگ ساکن است

دیمیتری الکساندروویچ در سال ۱۹۹۶ از دانشگاه دولتی فارغ ارتحصیل شد و در ارتش شوروی خدمت کرده استوبه عنوان کارگر ساختمانی مشغول به کار شد

سبک کار دیمیتری الکساندروویچ استفاده گسترده از چاقو پالت به جای برس است خود مگوید این احساس من از زندگی و فلسفه است

این سبک دارای عناصر از امپرسیونیسم، اکسپرسیونیسم، هنر بدوی، هنر مفهومی است
ا

 دیمیتری الکساندروویچ

دیمیتری الکساندرویچ

 دیمیتری الکساندروویچ

دیمیتری الکساندرویچ

گالری نقاشی وبیوگرافی دیمیتری الکساندرویچ

 دیمیتری الکساندروویچ

دیمیتری الکساندرویچ

 دیمیتری الکساندروویچ

دیمیتری الکساندرویچ

گالری نقاشی وبیوگرافی دیمیتری الکساندرویچ

 دیمیتری الکساندروویچ

دیمیتری الکساندرویچ

 دیمیتری الکساندروویچ

دیمیتری الکساندرویچ

 دیمیتری الکساندروویچ

دیمیتری الکساندرویچ

گالری نقاشی وبیوگرافی دیمیتری الکساندرویچ

 دیمیتری الکساندروویچ

دیمیتری الکساندرویچ

بیوگرافی دیمیتری الکساندروویچ

دیمیتری الکساندروویچ هنرمند روس تبار متولد ۲۹ مارس ۱۹۷۰  در  بلاروس ودر حال حاظر در سن پترز بورگ ساکن است

دیمیتری الکساندروویچ در سال ۱۹۹۶ از دانشگاه دولتی فارغ ارتحصیل شد و در ارتش شوروی خدمت کرده استوبه عنوان کارگر ساختمانی مشغول به کار شد

سبک کار دیمیتری الکساندروویچ استفاده گسترده از چاقو پالت به جای برس است خود مگوید این احساس من از زندگی و فلسفه است

این سبک دارای عناصر از امپرسیونیسم، اکسپرسیونیسم، هنر بدوی، هنر مفهومی است

 دیمیتری الکساندروویچ

دیمیتری الکساندرویچ

 دیمیتری الکساندروویچ

دیمیتری الکساندرویچ

گالری نقاشی وبیوگرافی دیمیتری الکساندرویچ

 دیمیتری الکساندروویچ

دیمیتری الکساندرویچ

 دیمیتری الکساندروویچ

دیمیتری الکساندرویچ

گالری نقاشی وبیوگرافی دیمیتری الکساندرویچ

 دیمیتری الکساندروویچ

دیمیتری الکساندرویچ

 دیمیتری الکساندروویچ

دیمیتری الکساندرویچ

 دیمیتری الکساندروویچ

دیمیتری الکساندرویچ

گالری نقاشی وبیوگرافی دیمیتری الکساندرویچ

 دیمیتری الکساندروویچ

دیمیتری الکساندرویچ

 دیمیتری الکساندروویچ

دیمیتری الکساندرویچ

گالری نقاشی وبیوگرافی دیمیتری الکساندرویچ

 دیمیتری الکساندروویچ

دیمیتری الکساندرویچ

 دیمیتری الکساندروویچ

دیمیتری الکساندرویچ

گالری نقاشی وبیوگرافی دیمیتری الکساندرویچ


تاکنون یک نظر ثبت شده است.

  1. واقعا زیبا بودن ممنونم