اموزش گلسازی با روبان

اموزش گسازی با روبان

در این پست برای شما اموزش گلسازی با روبان را قرار دادیم

در مرحله ی اول روبان ها را ۱۰ سانتی برش زده  به تعداد ۱۴ عدد

اموزش گلسازی با روبان

اموزش گلسازی با روبان

روبان ها را مطابق تصویر تا زده

اموزش گلسازی با روبان

اموزش گلسازی با روبان

این کار را در دو طرف روبان انجام داده

اموزش گلسازی با روبان

اموزش گلسازی با روبان

بعد روبان را از وسط تا زده و دوخت میزنیم

اموزش گلسازی با روبان

اموزش گلسازی با روبان

 

اموزش گلسازی با روبان

اموزش گلسازی با روبان

روبان دوخته شده را کمی تغییر حالت داده تا شبیه یک گلبرگ شود

اموزش گلسازی با روبان

اموزش گلسازی با روبان

چندین گلبرگ اماده کرده

اموزش گلسازی با روبان

اموزش گلسازی با روبان

گلبرگ ها را در کنار هم میچینیم و چسب میزنیم

اموزش گلسازی با روبان

اموزش گلسازی با روبان

همه ی گلبرگ ها را روی هم قرار داده  تا یک گل درست شود و چند مروارید در وسط گل می چسبانیم

اموزش گلسازی با روبان

اموزش گلسازی با روبان

بعد گل اماده شده را با اکلیک تزیین کرده

اموزش گلسازی با روبان

اموزش گلسازی با روبان

گل اماده شده را می توانید به عنوان گل سر استفاده کنید