ال کامینیتو دل ری جاذبه توریستی اسپانیا

ال کامینیتو دل ری جاذبه توریستی اسپانیا

با سلام خدمت دوستان گرامی در این پست به یکی از زیباترین و خطر ناکترین گذر گاه جهان  ال کامینیتو دل ریپرداختیم امید واریم که با نظراتتون ما رو همراهی کنید

ال کامینیتو دل ری جاذبه توریستی اسپانیا

ال کامینیتو دل ری جاذبه توریستی اسپانیا

ال کامینیتو دل ری جاذبه توریستی اسپانیا

گذرگاه کوچک شاه  نام گذرگاهی در اسپانیا است که در زبان اسپانیایی « ال کامینیتو دل ری » نامیده می شود این گذرگاه در واقع مسیری متروک در امتداد دیوار « ال چورو » و دیوار بزرگ سنگی « آلور » است که به دستور پادشاه برای جابجایی کارگران ، خدمه ، نیروهای شاه آلفونسوی هشتم ساخته شد ، بخاطر اینکه شاه نیز برای عبور از بین این دو آبشار دائما از این مسیر استفاده می کرد این مسیر به گذرگاه شاه معروف شد.

عرض کل این مسیر کمتر از یک متر بوده و گاهی حتی به کمتر از ۵۰ سانتیمتر می رسد این در حالی است که ارتفاع آن از سطح رودخانه « گادالمهورس » ۱۰۷ متر است.

ال کامینیتو دل ری به خاطر اتفاقات بی شمار و تعداد کشته شدگان بسیار زیاد آن خطرناک ترین گذرگاه دنیا لقب گرفته است و به همین خاطر تا سال ۲۰۰۰ عبور از آن ممنوع اعلام شده بود اما ماجراجویانی که تنها به دنبال خطر هستند این هشدارها را جدی نگرفته و باز هم از آن گذر کردند تا اینکه مسیر دوباره ایمن سازی و بازگشایی شد با این حال باز هم نمی توان آنرا محلی مناسب برای عبور دانست

ال کامینیتو دل ری جاذبه توریستی اسپانیا

ال کامینیتو دل ری جاذبه توریستی اسپانیا

ال کامینیتو دل ری جاذبه توریستی اسپانیا

ال کامینیتو دل ری جاذبه توریستی اسپانیا

ال کامینیتو دل ری جاذبه توریستی اسپانیا

ال کامینیتو دل ری جاذبه توریستی اسپانیا

ال کامینیتو دل ری جاذبه توریستی اسپانیا

ال کامینیتو دل ری جاذبه توریستی اسپانیا

ال کامینیتو دل ری جاذبه توریستی اسپانیا

ال کامینیتو دل ری جاذبه توریستی اسپانیا

ال کامینیتو دل ری جاذبه توریستی اسپانیا

ال کامینیتو دل ری جاذبه توریستی اسپانیا

ال کامینیتو دل ری جاذبه توریستی اسپانیا

ال کامینیتو دل ری جاذبه توریستی اسپانیا

ال کامینیتو دل ری جاذبه توریستی اسپانیا

ال کامینیتو دل ری جاذبه توریستی اسپانیا

ال کامینیتو دل ری جاذبه توریستی اسپانیا

ال کامینیتو دل ری جاذبه توریستی اسپانیا

ال کامینیتو دل ری جاذبه توریستی اسپانیا

ال کامینیتو دل ری جاذبه توریستی اسپانیا

ال کامینیتو دل ری جاذبه توریستی اسپانیا

ال کامینیتو دل ری جاذبه توریستی اسپانیا

ال کامینیتو دل ری جاذبه توریستی اسپانیا

ال کامینیتو دل ری جاذبه توریستی اسپانیا

ال کامینیتو دل ری جاذبه توریستی اسپانیا

ال کامینیتو دل ری جاذبه توریستی اسپانیا

ال کامینیتو دل ری جاذبه توریستی اسپانیا

ال کامینیتو دل ری جاذبه توریستی اسپانیا

ال کامینیتو دل ری جاذبه توریستی اسپانیا

ال کامینیتو دل ری جاذبه توریستی اسپانیا

ال کامینیتو دل ری جاذبه توریستی اسپانیا

ال کامینیتو دل ری جاذبه توریستی اسپانیا

ال کامینیتو دل ری جاذبه توریستی اسپانیا

ال کامینیتو دل ری جاذبه توریستی اسپانیا

ال کامینیتو دل ری جاذبه توریستی اسپانیا

ال کامینیتو دل ری جاذبه توریستی اسپانیا