معرفی و عکس از جنگنده مرموز امریکای اف ۱۹ (f19)

معرفی و عکس از جنگنده مرموز امریکای اف ۱۹ (f19)

با سلام خدمت دوستان در این پست برای شما مطالبی مختص هواپیمای جنگنده امریکای موسوم به اف ۱۹ (f19) برای شما گرداوری شده است

امید وار است که با نظرات شما این مطلب ارتقا گیرد

معرفی و عکس از جنگنده مرموز امریکای اف 19 (f19)

معرفی و عکس از جنگنده مرموز امریکای اف ۱۹ (f19)

معرفی و عکس از جنگنده مرموز امریکای اف ۱۹ (f19)

در دهه ۱۹۸۰ میلادی ، طراحی جنگنده ای رادار گریز مطرح شد که حتی تا به امروز هم چیزی جز چند تصویر

گرافیکی و اطلاعاتی نچندان موثق از این طرح منتشر نشده است ، جنگنده ای با نام اف ۱۹  هیچ تصویر واقعی از اف ۱۹ ساخته شده

که برای عموم منتشر شده وجود ندارد . عده ای اف ۱۱۷ نایت هاووک را در واقع همان تکاملیافته اف ۱۹می پندارند ، عده ای اف ۱۹ specter

را طرحی کاملا شکست خورده می پندارند

معرفی و عکس از جنگنده مرموز امریکای اف 19 (f19)

معرفی و عکس از جنگنده مرموز امریکای اف ۱۹ (f19)

معرفی و عکس از جنگنده مرموز امریکای اف ۱۹ (f19)

معرفی و عکس از جنگنده مرموز امریکای اف 19 (f19)

معرفی و عکس از جنگنده مرموز امریکای اف ۱۹ (f19)

معرفی و عکس از جنگنده مرموز امریکای اف 19 (f19)

معرفی و عکس از جنگنده مرموز امریکای اف ۱۹ (f19)

معرفی و عکس از جنگنده مرموز امریکای اف ۱۹ (f19)

معرفی و عکس از جنگنده مرموز امریکای اف 19 (f19)

معرفی و عکس از جنگنده مرموز امریکای اف ۱۹ (f19)

معرفی و عکس از جنگنده مرموز امریکای اف 19 (f19)

معرفی و عکس از جنگنده مرموز امریکای اف ۱۹ (f19)

معرفی و عکس از جنگنده مرموز امریکای اف 19 (f19)

معرفی و عکس از جنگنده مرموز امریکای اف ۱۹ (f19)

معرفی و عکس از جنگنده مرموز امریکای اف ۱۹ (f19)

معرفی و عکس از جنگنده مرموز امریکای اف 19 (f19)

معرفی و عکس از جنگنده مرموز امریکای اف ۱۹ (f19)

معرفی و عکس از جنگنده مرموز امریکای اف 19 (f19)

معرفی و عکس از جنگنده مرموز امریکای اف ۱۹ (f19)

معرفی و عکس از جنگنده مرموز امریکای اف ۱۹ (f19)

با نظرتتان مارا همراهی کنید

امتیاز 4.00 ( 1 رای )

x بستن تبلیغات