فریبا نادری دختر دار شد

عکس دختر فریبا نادری

فریبا نادری در اینستاگرام خود ر درباره تولد دخترش نوشت

تو را با نفَسم،لبخندهايم،أشكهايم و تمام زندگي ام دوست دارم. قدَمت به خير دختركم

عکس دختر فریبا نادری

عکس دختر فریبا نادری

فریبا نادر در اینستاگرام خود ر درباره تولد دخترش نوشت

تو را با نفَسم،لبخندهايم،أشكهايم و تمام زندگي ام دوست دارم. قدَمت به خير دختركم

فریبا نادری

فریبا نادری

امتیاز 4.50 ( 6 رای )