معرفی آثار فردریک لیتون

معرفی آثار فردریک لیتون

باسلام خدمت دوستان دراین پست به اثار هنرمند نقاش و مجسمه ساز بریتانیای فردریک لیتون پرداختیم

فردریک لیتون

فردریک لیتون

فردریک لیتون  زاده۳ دسامبر ۱۸۳۰ –درگذشت ۲۵ ژانویه ۱۸۹۶ یک نقاش، مجسمه‌ساز، و سیاست‌مدار اهل بریتانیا بود.

وی برنده جوایزی همچون جایزه بزرگ رم شده است. فردریک لیتون که از افسران لژیون دونور بود، دریافت کننده جایگاه بارونت و لقب شوالیه در بریتانیا است.

فردریک لیتونفردریک لیتون

فردریک لیتون

فردریک لیتون

فردریک لیتون

فردریک لیتون

فردریک لیتون

فردریک لیتون

فردریک لیتون

فردریک لیتون

فردریک لیتون

فردریک لیتون

فردریک لیتون

فردریک لیتون

فردریک لیتون

فردریک لیتون  زاده۳ دسامبر ۱۸۳۰ –درگذشت ۲۵ ژانویه ۱۸۹۶ یک نقاش، مجسمه‌ساز، و سیاست‌مدار اهل بریتانیا بود.

وی برنده جوایزی همچون جایزه بزرگ رم شده است. فردریک لیتون که از افسران لژیون دونور بود، دریافت کننده جایگاه بارونت و لقب شوالیه در بریتانیا است.

فردریک لیتون

فردریک لیتون

فردریک لیتون

فردریک لیتون

فردریک لیتون

فردریک لیتون

فردریک لیتون

فردریک لیتون

فردریک لیتون

فردریک لیتون

فردریک لیتون

فردریک لیتون

فردریک لیتون

فردریک لیتون

فردریک لیتون

فردریک لیتون

فردریک لیتون

فردریک لیتون

فردریک لیتون

فردریک لیتون

فردریک لیتون

فردریک لیتون

فردریک لیتون

فردریک لیتون

فردریک لیتون

فردریک لیتون

فردریک لیتون

فردریک لیتون

فردریک لیتون

فردریک لیتون

فردریک لیتون

فردریک لیتون

فردریک لیتون

فردریک لیتون

فردریک لیتون

فردریک لیتون

فردریک لیتون

فردریک لیتون

فردریک لیتون

فردریک لیتون

فردریک لیتون

فردریک لیتون

فردریک لیتون

فردریک لیتون