جشنواره گادهیمای بزرگترین کشتارگاه حیوانات

جشنواره گادهیمای بزرگترین کشتارگاه حیوانات

برباور هندوها، قربانی‌کردن برای گادهیمای، الهه هندو؛ شیطان را اسیر و به آن‌ها سعادت و خوشبختی ارزانی می‌کند.

جشنواره گادهیمای  بزرگترین کشتارگاه حیوانات

جشنواره گادهیمای بزرگترین کشتارگاه حیوانات

جشنواره گادهیمای بزرگترین کشتارگاه حیوانات

هر پنج سال طی مراسم خاصی مردم بخشی از کشور نپال ، بر باور آیین هندو ، صدها هزار حیوان را برای گادهیمای ، الهه آیین خود قربانی می کنند.در ادامه تصاویری از مراسم امسال را که چند روز پیش برگزار شد را مشاهده می نمایید.

شرکت کنندگان در این فستیوال قربانی ، هزاران گاو میش را در یک محوطه بزرگ جمع می کنند و سپس همه آنها را با تبر یا شمشیرهای تیز سلاخی می کنند.

جشنواره دو روزه “گادهیمای” هندوها در نپال بدون تردید یکی از بزرگ ترین جشنواره های کشتار گسترده حیوانات در جهان به شمار می رود.

جشنواره گادهیمای  بزرگترین کشتارگاه حیوانات

جشنواره گادهیمای بزرگترین کشتارگاه حیوانات

جشنواره گادهیمای بزرگترین کشتارگاه حیوانات

جشنواره گادهیمای  بزرگترین کشتارگاه حیوانات

جشنواره گادهیمای بزرگترین کشتارگاه حیوانات

جشنواره گادهیمای بزرگترین کشتارگاه حیوانات

هر ۵ سال یک بار طبق سنت هندوها، میلیون ها هندو که بخش اعظمی از آنها به دلیل ممنوعیت قربانی کردن حیوانات در هند، از مناطق شمالی هند به نپال می آیند و به مدت دو روز در معبد روستای باریاپور در مرز هند و نپال گرد هم می آیند و بزرگ ترین کشتار دسته جمعی حیوانات به ویژه بوفالو ها را رقم می زنند

در آخرین مراسم که در سال ۲۰۰۹ برگزار شد بیش از ۳۰۰ هزار حیوان که غالب آنها گاومیش، گوسفند ، بز و خوک و حتی مرغ و…بودند، کشته شدند.

جشنواره گادهیمای  بزرگترین کشتارگاه حیوانات

جشنواره گادهیمای بزرگترین کشتارگاه حیوانات

جشنواره گادهیمای بزرگترین کشتارگاه حیوانات

جشنواره گادهیمای  بزرگترین کشتارگاه حیوانات

جشنواره گادهیمای بزرگترین کشتارگاه حیوانات

جشنواره گادهیمای بزرگترین کشتارگاه حیوانات

 ایین قزبانی در دین اسلام

در دین اسلام در موارد خاصی رسم قربانی وجود دارد و در قرآن کریم به آن اشاره شده اما برای قربانی کردن حیوانات شرایطی در نظر گرفته شده تا کمترین رنج به حیوان وارد آید. از جمله این شرایط آن که بهتر است حیوان مقابل حیوان دیگری ذبح نشود. اما در مراسمی که مردم نپال به باور خود برای اسیر کردن شیطان برگزار می کنند جان تعداد زیادی حیوان به شکلی نامتعارف و بدون رعایت حقوق حیوانات گرفته می شود و آسیب ها و رنج فراوانی در این میان به حیوانات وارد می شود

جشنواره گادهیمای  بزرگترین کشتارگاه حیوانات

جشنواره گادهیمای بزرگترین کشتارگاه حیوانات

جشنواره گادهیمای بزرگترین کشتارگاه حیوانات

شاید برای شما این سوال پیش بیاید که قربانی کنندگان بعد از کشتار این حیوانات با جسد انها چکار میکنند ؟

خواهشمند است اگرکسی اطلاعات بیشتری در دست  دارد انرا دراین سایت به اشتراک بگذارد

جشنواره گادهیمای  بزرگترین کشتارگاه حیوانات

جشنواره گادهیمای بزرگترین کشتارگاه حیوانات

جشنواره گادهیمای بزرگترین کشتارگاه حیوانات

جشنواره گادهیمای  بزرگترین کشتارگاه حیوانات

جشنواره گادهیمای بزرگترین کشتارگاه حیوانات

جشنواره گادهیمای بزرگترین کشتارگاه حیوانات