آثار حسین بهزاد + بیوگرافی حسین بهزاد

آثار حسین بهزاد + بیوگرافی حسین بهزاد

 آثار حسین بهزاد

آثار حسین بهزاد

بیوگرافی حسین بهزاد

استاد بهزاد با تحمل رنجها و مشقتهای فراوان سالهای سال عمر خویش را صرف فراگیری، مطالعه و خلق آثار نگارگری نمود. ماحصل زندگی استاد بهزاد علاوه بر خلق آثار عدیده و آموزش به شاگردان، ارائه‌ی شیوه‌ای نو در خلق آثار است که باعث گردید مورد توجه اساتید و هنرمندان هم‌دوره‌ و معاصرین او قرار گیرد. استاد حسین بهزاد یکی از اساتیدی است که سبب شد این هنر پس از سالها رکود، جانی دوباره یافته و در داخل و خارج ایران مورد توجه قرار گیرد. از این رو در این پایان‌نامه مراحل مختلف زندگی استاد از تولد تا مرگ و ویژگی آثار او به لحاظ قالب، موضوع، رنگ و خط مورد بررسی قرار گرفته است. ابداعات و نوآوری‌های استاد حسین بهزاد یکی دیگر از مطالب مندرج در این پایان‌نامه است. بررسی زندگی و آثار استاد حسین بهزاد مشخص می‌نماید او سهم بسزایی در رشد و تکامل این هنر ملی داشته و موجبات تغییرات عدیده‌ای را در این زمینه فراهم نموده است. بررسی مواردی نظیر خط، رنگ، انتخاب موضوع، و روش سفید قلم در ارائه آثار نشان می دهد استاد حسین بهزاد با ایجاد تغییرات و ارائه شیوه ای نو موجبات ارائه آثار در قالبهای جدید را برای هنرمندان دوره های بعدی فراهم نموده است. بسیاری از اساتید و هنرمندان دوره های بعد فراخور علاقه و توانایی خود از از نو آوریهای ارئه شده توسط ایشان بهره برده اند. پروژه عملی این پایان نامه بر اساس نگاره های استاد بهزاد به شکل مشق و کپی از آثار انجام پذیرفته است .دلیل آشنایی با چگونگی استفاده از خط و رنگ توسط استاد در ارائه آثار بوده است

حسین بهزاد (۱۲۷۳ – ۲۱ مهر ۱۳۴۷) نقاش معروف ایرانی بود. جدش میرزا لطف‌الله، از اهالی شیراز بود. اما پدر بهزاد میرزا فضل‌الله در اصفهان به دنیا آمد و در شیراز و اصفهان قلمدان‌سازی را یاد گرفت. او شش هفت ساله بود که پدرش درگذشت.

در سال ۱۳۱۴ (ه ش) موسیو رابینو باستان شناس فرانسوی بهزاد را با خود به فرانسه می‌برد تا در آنجا برایش کار کند. در این زمان بهزاد به موزه لوور هم می‌رفت و روی آثار قدیمی مینیاتور ایرانی مطالعه می‌کرد. سرانجام بعد از چند سال به ایران برگشت. در ایران برای این و آن کار می‌کرد. جنگ جهانی دوم شروع شده بود و متفقین در تهران بودند و کارهای بهزاد را خوب می خریدند.

 

 آثار حسین بهزاد

آثار حسین بهزاد

 آثار حسین بهزاد

آثار حسین بهزاد

 آثار حسین بهزاد

آثار حسین بهزاد

 آثار حسین بهزاد

آثار حسین بهزاد

آثار حسین بهزاد + بیوگرافی حسین بهزاد

 آثار حسین بهزاد

آثار حسین بهزاد

 آثار حسین بهزاد

آثار حسین بهزاد

 آثار حسین بهزاد

آثار حسین بهزاد

 آثار حسین بهزاد

آثار حسین بهزاد

 آثار حسین بهزاد

آثار حسین بهزاد

 آثار حسین بهزاد

آثار حسین بهزاد

 آثار حسین بهزاد

آثار حسین بهزاد

 آثار حسین بهزاد

آثار حسین بهزاد

 آثار حسین بهزاد

آثار حسین بهزاد

 آثار حسین بهزاد

آثار حسین بهزاد

آثار حسین بهزاد + بیوگرافی حسین بهزاد

 آثار حسین بهزاد

آثار حسین بهزاد

 آثار حسین بهزاد

آثار حسین بهزاد

 آثار حسین بهزاد

آثار حسین بهزاد

 آثار حسین بهزاد

آثار حسین بهزاد

 آثار حسین بهزاد

آثار حسین بهزاد

 آثار حسین بهزاد

آثار حسین بهزاد

 آثار حسین بهزاد

آثار حسین بهزاد

 آثار حسین بهزاد

آثار حسین بهزاد

 آثار حسین بهزاد

آثار حسین بهزاد

 آثار حسین بهزاد

آثار حسین بهزاد

 آثار حسین بهزاد

آثار حسین بهزاد

 آثار حسین بهزاد

آثار حسین بهزاد

 آثار حسین بهزاد

آثار حسین بهزاد

آثار حسین بهزاد + بیوگرافی حسین بهزاد

 آثار حسین بهزاد

آثار حسین بهزاد

 آثار حسین بهزاد

آثار حسین بهزاد

 آثار حسین بهزاد

آثار حسین بهزاد

 آثار حسین بهزاد

آثار حسین بهزاد

 آثار حسین بهزاد

آثار حسین بهزاد

 آثار حسین بهزاد

آثار حسین بهزاد

 آثار حسین بهزاد

آثار حسین بهزاد

 آثار حسین بهزاد

آثار حسین بهزاد

 آثار حسین بهزاد

آثار حسین بهزاد

آثار حسین بهزاد + بیوگرافی حسین بهزاد