ایرانی افتخار افرین

ایرانی افتخار افرین

فردیس رضوانی طراح خودرو که قبل ازاین باشرکتهای استون مارتین وفراری همکاری داشته این بار با همکاری شرکت هیوندای

اقدام به طراحی خودروی جدید به نام  Beast (جانور) کرده است

رضوان موترز

رضوان موترز

ازمشخصات این خودرو میتوان به وزن ۶۶۹ کیلوی و قدرت ۳۱۵ اسب بخاری اشاره کرد

رضوان موترز

رضوان موترز

رضوان موترز

رضوان موترز

رضوان موترز

رضوان موترز

رضوان موترز

رضوان موترز

رضوان موترز

رضوان موترز

فردیس رضوانی

رضوان موترز

رضوان موترز