دانستیهای جالب سری سوم

دانستیهای جالب سری سوم

دانستنیهای عمومی

  دانشگاه لایپزیگ دومین دانشگاه قدیمی آلمان است؟

 سالانه ۵۰۰۰ کارگر در معادن چین جان خود را از دست میدهند ؟

زغال استخوان در تصفیه آب برای حذف فلزهای سنگین به‌کار برده می‌شود؟

۱۷ پستاندار، ۱۵۳ حشره، ۵۸ پرنده، ۳ ماهی، ۳ عنکبوت، ۲ خزنده، ۱ هزارپا و ۱ کرم، نام علمی خود را از والتر روتشیلد، گرفته‌اند؟

دوریس لسینگ نویسندهٔ بریتانیایی، و مسن‌ترین برندهٔ جایزه نوبل ادبیات زادهٔ شهر کرمانشاه در ایران است؟

دانستیهای جالب سری سوم

www.araas.ir (4)

دانستیهای جالب سری سوم

 

دانستیهای جالب سری سوم

دانستنیهای طبیعت

ایران فلاتی به وسعت ۱/۶۴۸/۱۹۵ کیلومتر مربع است ؟

ستاره دریایی فاقد مغز میباشد ؟

دریاچهٔ اُرومیه دومین دریاچهٔ آبِ شور دنیا است؟

قطر شاهرگ گردن ۶ میلیمتر میباشد ؟

که ناخن انگشت میانی سریعتر از دیگر انگشتها رشد میکند ؟

مروارید درون سركه ذوب میگردد ؟

بال زدن یک پروانه هم زمین را تکان میدهد ؟

۲۰۰ میلیون موجود زنده روی زمین وجود دارد که انسان یکی از آنها است ؟

فاصله بین مچ دست تا ارنج برابر با طول کف پا است ؟

مورچه ها هم شمردن بلدند و قدم هایشان را برای مسیر یابی میشمارند ؟

دانستیهای جالب سری سوم

دانستنیهای علمی

یک قطره آب دارای ۱۰۰ میلیارد اتم است ؟

۸۰٪ موجودات دنیا را حشرات تشکیل داده اند ؟

اگر همه یخهای قطب جنوب آب شود بر سطح آب اقیانوسها هفتاد متر اضافه می شود و در این صورت یک چهارم خشکی های کره زمین زیر آب می رود ؟

تنها حیوانی که نمی تواند شنا کند شتر است ؟

خرگوش و طوطی تنها حیواناتی هستند که میتوانند بدون برگشتن اشیاء پشت سر خود را ببینند ؟

روباه همه چیز را خاکستری می بیند ؟

گربه قادر نیست مزه شیرین را تشخیص دهد ؟

یک گرم سم مار کبری می تواند ۱۵۰ نفر را بکشد ؟

دانستیهای جالب سری سوم

www.araas.ir (1)

دانستیهای جالب سری سوم

دانستیهای جالب سری سوم

دانستنیهای تاریخی

چارمیخ‌کردن در امپراتوری روم روشی مرسوم برای مجازات و تحقیر محکومان بوده است؟
کاخ صاحبقرانیه محل زندگی ناصرالدین‌شاه قاجار و دفتر مخصوص محمدرضا شاه پهلوی بوده است؟
۴۳سال قبل از انتشار مطبوعات در ایران، هارطیون شماونیان شیرازی نخستین نشریهٔ ارمنی‌زبان جهان را در مدرس هند منتشر کرد؟

به سفارش فرح پهلوی، برخی لباس‌های دربار ایران، دوخته‌شده و آراسته به سوزن‌دوزی زنان بلوچ بودند؟
بلوار کازینو، نام بلوار مقابل هتل‌های رامسر در پیش از انقلاب ۱۳۵۷ ایران بود؟
زمامداری ۵۰۸ ساله خلفای عباسی با غارت و تسخیر بغداد توسط مغولان به پایان رسید؟

دانستیهای جالب سری سوم