رنگ سال ۲۰۱۷ اعلام شد

رنگ سال ۲۰۱۷ اعلام شد

رنگ سال 2017 اعلام شد

رنگ سال ۲۰۱۷ اعلام شد

موسسه پینتون رنگ سال ۲۰۱۷ را اعلام کرد

موسسه پینتون رنگ سال ۲۰۱۷ را سبز معرفی کرد. رنگ سبزی که ته مایه زرد داشته و تداعی کننده روز اول بهار و طبیعت زنده است.

لتریک آیزمن Leatrice Eiseman مدیر اجرایی موسسه پینتون در بیانیه ای اعلام کرد این رنگ سبز برای ما در سال ۲۰۱۷ محیط ا

جتماعی و سیاسی شاد و پر سر و صدایی ایجاد خواهد کرد. او در ادامه صحبت هایش عنوان کرد که این رنگ سبز نماد

اتصای دوباره ما با طبیعت است. این رنگ سبز، رنگی خنثی است و برای مردم این دوره که غرق در مشکلات و زندگی شهر

نشینی هستند یک رنگ آرامش بخش و تداعی کننده طبیعت است.

رنگ سال 2017 اعلام شد

رنگ سال ۲۰۱۷ اعلام شد

رنگ سال ۹۶

رنگ سال 2017 اعلام شد

رنگ سال ۲۰۱۷ اعلام شد

رنگ سال ۲۰۱۷

رنگ سال 2017 اعلام شد

رنگ سال ۲۰۱۷ اعلام شد


x بستن تبلیغات