ازدواج شگفت انگیز مرد کوتوله با زن قد بلند

ازدواج شگفت انگیز مرد کوتوله با زن قد بلند

ازدواج شگفت انگیز مرد کوتوله با زن قد بلند

ازدواج شگفت انگیز مرد کوتوله با زن قد بلند

ازدواج زن قد بلند با مرد کوتوله

ازدواج این مرد و زن باعث شگفتی همه شده است.
مرد کوتاه قد و کوتوله با زن قد بلندی که کولی بود و در گروه فرهنگی فعالیت داشت ازدواج کرده و این ازدواج را قدمی برای موفقیت های ادامه دار خود میداند.
ستاره پانتومیم “جیمز لوستد” با قد ۹۱ سانتی متری در یک اقدام خبرساز با “کولی” ۱۶۳ سانتی ازدواجکرد .مراسم ازدواج این دو در شمال ولز و کنار دریای “کنوی” برگزار شد.مراسم ازدواج

ازدواج شگفت انگیز مرد کوتوله با زن قد بلند

ازدواج شگفت انگیز مرد کوتوله با زن قد بلند

مرد کوتاه قد ۲۹ ساله بعد از این ازدواج و ادامه فعالیت های هنری اش توانست عضوی از شورای یکی از شهرهای بریتانیا شود البته اولین عضو کوتوله این گروه.او بعد از ازدواج با یک معلم جوان اشتیاقش برای رسیدن به آرزو و ایدآل های زندگی اش را چندین برابر دید و به راه خود ادامه داد


x بستن تبلیغات