مسجدی در آلبانی وسط دریاچه

مسجدی در آلبانی وسط دریاچه

این مسجد که در شهر «اشکودر» آلبانی واقع شده است، در لیست میراث فرهنگی جهان اسلام قرار دارد و پس از فروپاشی دوره شوروی در سال ۱۹۹۱ نخستین نماز جمعه آلبانی پس از ۷۰ سال در این مسجد برگزار شد و این مسجد را به عنوان نماد اسلام در این کشور تبدیل کرد.

اکنون با توجه به اهمیت تاریخی این مسجد (ساخت سال ۱۷۷۳) و نیز اهمیت فرهنگی آن، سازمانی اسلامی در آلبانی کار بازسازی آن و رسیدگی به وضعیت اطراف آن را آغاز کرده است. هم اکنون نمازگزاران این مسجد تاریخی با استفاده از پلی که بر روی آب دریاچه کوچک آن احداث کرده اند، به این مسجد تردد می کنند

مسجد تاریخی

مسجدی در آلبانی وسط دریاچه

مسجد «کورشونلو» که تنها مسجد در شمال کشور آلبانی است و توانسته است از ویران سازی مساجد در دوره کمونیستی در این کشور جان سالم به در ببرد، اکنون با افزایش بارندگی ها و وقوع سیل های فصلی در وسط یک دریاچه قرار گرفته است که این مسئله مورد توجه توریست های سفر کننده به این مسجد واقع شده است.

مسجد تاریخی البانی.مسجدی در آلبانی وسط دریاچه