عکسهای جالب ومطالب خواندی از کوه الوند

 

عکسهای جالب ومطالب خواندی از کوه الوند

عکسهای جالب ومطالب خواندی از کوه الوند

عکسهای جالب ومطالب خواندی از کوه الوند

کوه الوند ۳۵۸۴ متر ارتفاع دارد. این کوه کمی هموار و مسطح است

و در فاصله صخرهٔ بزرگ کوه الوند ودامنهٔ جنوبی آن که رو به تویسرکان است، شکافی کوچک و گود، سنگچین شده‌است.برخی عقیده دارند

که این شکاف آرامگاه سام پسر نوح است. یک راه رسیدن به قلهٔ این کوه از مسیر دره گنج‌نامه، کیوارستان،میدان میشان و تخت نادر است.

در میدان میشان پناهگاه برای استراحت کوهنوردان وجود دارد. راه دیگر دست‌یابی به قله از ضلع جنوبی کوه از شهر سرکان است

عکسهای جالب ومطالب خواندی از کوه الوند

میدان میشان در کوه الوند

وجه تسمیه کوه الوند

این کوه را در متون پهلوی، «اروند» و در اوستا «ائورونت» درج کرده‌اند. در خصوص وجه‌تسمیه این نام گویند شخصی در آن کوه مدفون است

که نام او «اروند» بوده است و کوه نیز به همین نام نامگذاری کرده‌اند.

ابشار وکتیبه گنج نامه در دره گنجنامه واقع در دامنه کوه الوند قرار دارد

عکسهای جالب ومطالب خواندی از کوه الوند

عکسهای جالب ومطالب خواندی از کوه الوند

چشمه‌های کوه الوند

حوض نبی: از مشهورترین چشمه‌های الوند حوض نبی است که از زیر صخره‌ای بزرگ در زیر قلهٔ الوند سرچشمه گرفته، در جهت شمالی به سمت تخت نادر سرازیر می‌گردد و دارای آبی بسیار خنک و گواراست.
چشمهٔ تخت نادر: در ابتدای تخت نادر واقع است و چشمه‌ای نسبتاً پرآب است.
چشمهٔ کلاغ‌لان: چشمه‌ای دائمی است که در چمن زار کلاغ‌لان جاری است و آب مصرفی روستای دره‌مرادبیگ را تامین می‌کند.
چشمه قاضی: در دره‌مرادبیگ جاری است و آب مصرفی روستای دره‌مرادبیگ را تأمین می‌کند.
چشمه ملک: سرچشمهٔ رودخانه‌ای است که در درهٔ دیوین جریان دارد.
هفت چشمه: این چشمه در دامنهٔ جنوبی چهار قله و در جادهٔ منتهی به تویسرکان جاری است.
چشمه خسرو: چشمه خسرو در مسیر یخچال به کلاه‌قاضی در جریان است.
بهشت آب: در سمت درهٔ کیوارستان و جنوب قلهٔ الوند چشمهٔ کوچکی است که از شکاف صخره‌ای بیرون می‌آید و در سالهای کم آب، آب آن کاهش می‌یابد و گاهی در تابستان‌ها به خشکی می‌گراید.
چشمه افعی: این چشمه در دامنهٔ دوزخ‌دره واقع است.
چشمهٔ آب مروارید: چشمه‌ایست پر آب و بسیار گوارا که آب این چشمه و چشمه افعی از مسیر رودخانه و فرجین می‌گذرد. در حوالی چشمه مروارید، نوعی درخت بید به نام «مروار» روئیده‌است و شاید به همین دلیل یا به خاطر زلال بودن آب این چشمه، نام مروارید بر آن نهاده‌اند

کوه الوندwww.araas (6)

قله کوه الوند

دشت های کوهستان الوند

در کوهستان الوند، علاوه بر قلل مرتفع و شیب دار، دشتک‌های کوچکی وجود دارند، که سطح آنها از چمن زار پوشیده شده و چشمه‌های زیادی در آنها جاری است و با توجه به اینکه از سطوح نسبتاً مسطحی برخوردارند، به صورت محل استراحت و اطراق کوهنوردان درآمده‌اند.
مهم‌ترین این دشتک‌ها عبارت‌اند از: میدان میشان، تخت نادر، چمن شاه نظر و تخت رستم

عکسهای جالب ومطالب خواندی از کوه الوند

عکسهای جالب ومطالب خواندی از کوه الوند

مسیر پیشنهادی برای قله الوند

عکسهای جالب ومطالب خواندی از کوه الوند

عکسهای جالب ومطالب خواندی از کوه الوند

معروفت‌ترین قله‌های کوهستان الوند

 از شمال غربی به جنوب شرقی عبارت‌اند از: قله آلماقلاغ ۲۹۹۷ متر، قله کرکس ۲۹۵۹ متر، قله قزل‌ارسلان ۳۲۵۰ متر، قله دائم‌برف ۳۴۵۰ متر، قله کلاغ‌لان ۳۴۸۰ متر، قله الوند ۳۵۸۴ متر، قله تاریک‌دره ۳۳۱۴ متر، قله کمرلرزان ۳۳۳۸ متر، چهارقله (۳۱۸۴، ۳۱۷۲، ۳۱۶۶و ۳۱۷۰ متر)، قله یخچال‌صاحب (گاوبره) ۳۴۸۶ متر، قله شاه‌نشین ۳۴۹۶ متر، قله سرخ‌بلاغ ۳۱۲۴ متر و قله قله کلاه‌قاضی ۳۱۲۵ متر

عکسهای جالب ومطالب خواندی از کوه الوند

عکسهای جالب ومطالب خواندی از کوه الوند

کوهستان الوند امین ۱۱۱ اثر طبیعی است که توسط سازمان میراث فرهنگی در ۲۰ بهمن ۱۳۸۹ در فهرست میراث طبیعی ایران قرار گرفت. این کوه همچنین از مناطق حفاظت شده محیط زیست می باشد

عکسهای جالب ومطالب خواندی از کوه الوند

عکسهای جالب ومطالب خواندی از کوه الوند

دره های کوهستان الوند

دره برفین، دره گنجنامه، دره عباس آباد، دوزخ دره، دره گوساله، دره کیوارستان، دره سیمین دره، دره مرادبیگ، دره دیوین، دره قز، دره حیدریه و غیره وجود دارد و دره‌های مصفایی نیز در دامنه جنوبی الوند واقع است، از جمله دره سرکان، دره آرتیمانی، دره فاران، دره گزندر، دره شهرستانه و غیره

عکسهای جالب ومطالب خواندی از کوه الوند

جان پناه دوم دوزخ دژ

 


x بستن تبلیغات