زن ذلیل

زن ذلیل

خیلی ها میگن زن ذلیلی یک نو بیماریه که ریشه در کودکی طرف داره خیلی هم میگن یک نو جرمه یعنی اینکه طرف خلاف قانون مردانگی عمل کرده

ما هیجی نمیگیم فقط شما رو به دیدن یک سری از عکسهای که به این معضل توجه کردند دعوت میکنیم

زن ذلیل

زن ذلیل

زن ذلیل

زن ذلیل

زن ذلیل

زن ذلیل

یکی کولی میده یکی میگیره به ماچه

زن ذلیل

زن ذلیل

زن ذلیل

به نظر من اگه کسی انقدر زن ذلیل باشه که از زنش کت بخوره .

حقشه که کتک بخوره

زن ذلیل

زن ذلیل

زن ذلیل

زن ذلیل

زن ذلیل

زن ذلیل

این مسله انگار تو حیات وحش هم شایع شده

زن ذلیل

زن ذلیل

زن ذلیل

زن ذلیل

زن ذلیل

زن ذلیل

زن ذلیل

زن ذلیل

زن ذلیل

حیفه اون بنزینی که ریخته روی این مردکه زن ذلیل

زن ذلیل

زن ذلیل

زن ذلیل

البته مسولین یه فکاری کردن حالا نمیدونم جواب بده یانه

الببه کی می خواد فرد خاطی رو جریمه کنه خدا میدونه مردا این دور زمونه که جرعتشو ندارن زن ها هم که…

زن ذلیل

زن ذلیل

زن ذلیل

اون که اون زیر اسب نیستا

زن ذلیل

زن ذلیل

زن ذلیل


x بستن تبلیغات