متن پیش‌نویس قطعنامه ۱+۵ درباره PMD اعلام شد

متن پیش‌نویس قطعنامه ۱+۵ درباره PMD اعلام شد

باسلام خدمت کاربران مجله اینترنتی ارس ۵+۱ متن پیش‌نویس قطعنامه ۱+۵ درباره PMD  رو   اعلام کردند که در این پست براتون اوردیم

متن پیش‌نویس قطعنامه ۱+۵ درباره PMD

متن پیش‌نویس قطعنامه ۱+۵ درباره PMD ا

متن پیش‌نویس قطعنامه ۱+۵ درباره PMD اعلام شد

 

پیش‌نویس قطعنامه ارائه شده از سوی چین، فرانسه، آلمان، فدراسیون روسیه، انگلیس و ایالات متحده ارائه شده براساس موضوع: ارزیابی نهایی از گذشته و حال موضوعات باقیمانده از برنامه اتمی ایران

شورای حکام

(الف) با یادآوری همه قطعنامه‌ها و تصمیم‌های مصوب شورای حکام در مورد برنامه هسته‌ای ایران،

(ب) همچنین با یادآوریتصمیم‌های شورای حکام راجع به ارائه همکاری‌های فنی به ایران،

(ج) همچنین با یادآوری گزارش‌های مدیرکل در خصوص این موضوع و مدنظر قرار دادن گزارش‌های اخیر وی مندرج در GOV/۲۰۱۵/۵۳، GOV/۲۰۱۵/۵۴، و GOV/۲۰۱۵/۶۸،

(د) باتاکید بر ضرورت تبعیت کامل کلیه دولتهای عضو معاهده عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای از تکالیف خود، و با یادآوری حق دولتهای عضو وفق مواد ۱ و ۲ معاهده برای توسعه تحقیقات، تولید و استفاده از انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح آمیز بدون تبعیض وفق ماده ۴ این معاهده،

(ه) با تمجید از دبیرکل و دبیرخانه به خاطر تلاش‌های حرفه‌ای و بی‌طرفانه جهت اجرای موافقتنامه پادمان در ایران و به خاطر انجام فعالیت‌های ضروری راستی آزمایی و نظارت مرتبط با هسته‌ای طبق برنامه اقدام مشترک مورد توافق بین ۱+۵ و ایران در تاریخ ۲۴ نوامبر ۲۰۱۳،

(و) با استقبال از انعقاد برنامه جامع اقدام مشترک توسط ۱+۵ در تاریخ ۱۴ ژوئیه ۲۰۱۵ که طبق قطعنامه شماره ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد مورخ ۲۰ ژوئیه ۲۰۱۵ مورد تائید قرار گرفت، و نیز «نقشه راه برای روشنگری در خصوص موضوعات باقیمانده گذشته و حال راجع به برنامه هسته‌ای ایران» که در تاریخ ۱۴ ژوئیه ۲۰۱۵ بین ایران و آژانس توافق شد و در سند شماره GOV/INF/۲۰۱۵/۲۰۱۴ درج شده است،

(ز) با راهنمایی گرفتن، ازجمله، از تاکید شورای امنیت سازمان ملل متحد در قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) مبنی بر اینکه «انعقاد برجام نشانگر یک تغییر اساسی در رسیدگی به این موضوع است»،

(ح) با استقبال از اینکه همه مشارکت کنندگان در برجام گام‌هایی برای ایفای تعهدات خود وفق برجام برداشتهاند،

(ِط) با وقوف به ماهیت درازمدت مفاد برجام و آثار آن برای آژانس،

(ی) با آگاهی از پیوست شماره ۳ برجام، که در آن مولفه‌های همکاری هسته‌ای با ایران در چارچوب برجام از جمله از طریق همکاری فنی با آژانس، به نحو مقتضی، مشخص شده است،

(ک) با یادآوری تصمیم مورخ ۲۵ اوت ۲۰۱۵ برای ارائه مجوز به مدیرکل جهت اجرای راستی آزمایی و نظارت مورد نیاز در مورد تعهدات مرتبط هسته‌ای ایران طبق برجام، و ارائه گزارش برای کل دوره آن تعهدات مشروط به وجود منابع موردنیاز و منطبق با رویه‌های پادمانی استاندارد آژانس؛ و تصمیم مربوط به ارائه مجوز به آژانس برای مشورت و تبادل اطلاعات با کمیسیون مشترک به نحو پیش بینی شده در گزارش مدیرکل در سند GOV/۲۰۱۵/۵۳،

(ل) با تاکید بر نقش مستقل و ضروری آژانس در راستی آزمایی تبعیت ایران از تکالیف خود طبق موافقتنامه جامع پادمان و پروتکل الحاقی، شامل دوره‌ای که به صورت موقت اجرا خواهد شد، و در این قالب از حیث ارائه اطمینان معتبر مبنی بر ماهیت منحصرا صلح آمیز برنامه هسته‌ای ایران، و با تاکید بر نقش مهم آژانس در راستی آزمایی اجرای کامل تعهدات مرتبط هسته‌ای ایران وفق برجام،

(م) با استقبال از تاکید مجدد ایران در برجام مبنی بر اینکه ایران تحت هیچ شرایطی هیچگاه به دنبال توسعه یا تحصیل سلاح‌های هسته‌ای نخواهد رفت، و موافقت ایران برای خودداری از فعالیت‌هایی که می‌تواند منجر به توسعه یک وسیله انفجاری هسته‌ای شود،

متن پیش‌نویس قطعنامه ۱+۵ درباره PMD اعلام شد

۱- از تعهدات پذیرفته شده توسط ایران طبق برجام برای اجرای موقت پروتکل الحاقی به موافقتنامه جامع پادمان طبق ماده ۱۷ (ب) پروتکل الحاقی، تلاش برای تصویب آن طبق بازه زمانی پیش بینی شده در پیوست شماره ۵ برجام و اجرای کامل کد اصلاحی ۱/۳ ترتیبات فرعی موافقتنامه پادمان، که در تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۰۵ توسط ایران به مدیرکل آژانس اعلام شد، استقبال می‌نماید؛

۲- یادآوری می‌نماید که طبق قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) شورای امنیت سازمان ملل متحد همه مفاد برجام تنها برای اجرای آن بین ۱+۵ و ایران می‌باشد و نباید از آن‌ها تلقی ایجاد سابقه برای هر دولت دیگر یا برای اصول حقوق بین الملل و حقوق و تکالیف وفق معاهده عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای و سایر اسناد مرتبط و نیز برای اصول و رویه‌های شناخته شده بین المللی شود؛

۳- در این رابطه تاکید می‌نماید که راستی آزمایی و نظارت آژانس بر تعهدات مرتبط هسته‌ای ایران که در برجام پیش بینی شده است نباید به عنوان ایجاد سابقه‌ای برای رویه‌های استاندارد راستی آزمایی آژانس تلقی شود، و همچنین تاکید می‌نماید که این امر نباید به نحوی تفسیر شود که به هر نحوی با حقوق و تکالیف آژانس برای راستی آزمایی تبعیت دولت‌ها از موافقتنامه‌های پادمانی آن‌ها و در موارد مرتبط با پروتکل‌های الحاقی و گزارش آن‌ها به شورای حکام تعارض پیدا کند یا آن‌ها را تغییر دهد؛

۴- از دبیرکل درخواست می‌کند تا:

یک) قبل از هر جلسه فصلی عادی شورای حکام، و تا زمانی که شورای حکام رسیدگی به موضوع ایران را خاتمه نداده است، گزارش مکتوبی در مورد اجرای تعهدات برجامی ایران و موضوعاتی که مرتبط با راستی آزمایی و نظارت در ایران در پرتو قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌شود راارائه نماید، و بعد از آن نیز قبل از هر جلسه فصلی عادی شورای حکام، گزارش‌های مکتوب بروزرسانی راجع به اجرای تعهدات مربوطه ایران وفق برجام برای کل دوره آن تعهدات ارائه نماید، مگر اینکه شورا به گونه دیگری تصمیم بگیرد؛

دو) در این رابطه، در هر زمان که مدیر کل دلایل منطقی مبنی بر وجود موضوع مورد نگرانی داشته باشد، طبق قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) شورای امنیت سازمان ملل متحد یا اساسنامه آژانس، به شورای حکام برای اقدام مقتضی، و همزمان به شورای امنیت سازمان ملل متحد، گزارش بدهد؛

۵- از دبیرخانه آژانس در انجام فعالیت‌هایی که طبق قطعنامه شماره ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) و برجام بر عهده آن گذاشته شده است، حمایت می‌نماید؛

۶- همچنین از مشورت و تبادل اطلاعات آژانس با کمیسیون مشترک حمایت می‌کند؛

۷- از همه دولت‌های عضو می‌خواهدبا آژانس برای انجام وظایفی که به این قطعنامه مرتبط است همکاری کنند؛

۸- گزارش مدیرکل به شورای حکام مندرج در GOV/۲۰۱۵/۶۸، که در راستای نقشه راه روشنگری در مورد موضوعات باقیمانده گذشته و حال مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران، شامل ارزیابی نهایی از کلیه موضوعات باقیمانده گذشته و حال مندرج در گزارش مدیرکل به تاریخ نوامبر ۲۰۱۱ در سند GOV/۲۰۱۱/۶۵ می‌باشد، را مورد لحاظ قرار می‌دهد؛

۹- همچنین ملحوظ می‌دارد که همه فعالیت‌ها در نقشه راه برای روشن ساختن موضوعات باقیمانده گذشته و حال مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران طبق برنامه زمانی توافق شده انجام گردیده و علاوه بر این ملحوظ می‌دارد که این امر رسیدگی به این دستور کار توسط شورای حکام را خاتمه می‌دهد؛

۱۰- مجددا تاکید می‌کند که ایران باید به طور کامل و به موقع با آژانس همکاری نماید از جمله از طریق اجرای موافقتنامه جامع پادمان و پروتکل الحاقی، شامل ارائه دسترسی، [و] تاکید می‌نماید که این همکاری و اجرا [ی موافقتنامه و پروتکل] برای حصول نتیجه گیری گسترده‌تر توسط آژانس مبنی بر اینکه کلیه مواد هسته‌ای در ایران در فعالیت‌های صلح آمیز قرار دارند ضروری می‌باشد، و همچنین مجددا تاکید می‌کند که ایران باید به طور کامل و به موقع از طریق اجرای تعهدات مرتبط هسته‌ای خود وفق برجام، از جمله به شرح مندرج در بخش Qپیوست شماره یک برجام و بند ۷. ۶ پیوست شماره ۴ برجام با آژانس همکاری نماید؛

۱۱- تصمیم می‌گیرد که بلافاصله پس از وصول گزارش مدیرکل به شورای حکام مبنی بر اینکه آژانس تایید کرده است که ایران اقدامات مشخص شده در بندهای۱. ۱۵ الی ۱۱. ۱۵ ۱ پیوست شماره ۵ برجام را انجام داده است، مفاد قطعنامه‌های GOV/۲۰۰۳/۶۹ (۱۲ سپتامبر ۲۰۰۳)، GOV/۲۰۰۳/۸۱ (۲۶ نوامبر ۲۰۰۳)، GOV/۲۰۰۴/۲۱ (۱۳ مارس ۲۰۰۴)، GOV/۲۰۰۴/۴۹ (۱۸ ژوئن ۲۰۰۴)، GOV/۲۰۰۴/۷۹ (۱۸ سپتامبر ۲۰۰۴)، GOV/۲۰۰۴/۹۰ (۲۹ نوامبر ۲۰۰۴)، GOV/۲۰۰۵/۶۴ (۱۱ اوت ۲۰۰۵)، GOV/۲۰۰۵/۷۷ (۲۴ سپتامبر ۲۰۰۵)، GOV/۲۰۰۶/۱۴ (۴ فوریه ۲۰۰۶)، GOV/۲۰۰۹/۸۲ (۲۷ نوامبر ۲۰۰۹)، GOV/۲۰۱۱/۶۹ (۱۸ نوامبر ۲۰۱۱) و GOV/۲۰۱۲/۵۰ (۱۳ سپتامبر ۲۰۱۲)، لغو خواهد گردید، و همچنین تصمیم می‌گیرد که تصمیم شماره GOV/۲۰۰۷/۷ و تصمیم‌های بعدی راجع به ارائه مساعدت‌های فنی به ایران که از طریق کمیته همکاری‌های فنی آژانس (TACC) بر مبنای اسناد GOV/۲۰۰۸/۴۷/Add. ۳، GOV/۲۰۰۹/۶۵، GOV/۲۰۱۱/۵۸/Add. ۳، GOV/۲۰۱۳/۴۹/Add. ۳ و GOV/۲۰۱۵/۶۰/Add. ۳اتخاذ شده بود، لغو خواهد شد؛

۱۲- اهمیت احترام کلیه مشارکت کنندگان ذیربط برجام به تعهدات مربوط به خود و تکالیف مربوطه را ملحوظ می‌دارد؛

۱۳- تصمیم می‌گیرد بلافاصله پس از وصول گزارش مدیرکل آژانس مبنی بر اینکه آژانس تایید نموده است که ایران اقدامات مشخص شده در بندهای ۱. ۱۵ الی ۱۱. ۱۵ پیوست شماره ۵ را انجام داده است، دیگر به موضوع «اجرای موافقتنامه پادمان ان پی تی و مفاد ذیربط جرای قطعنامه‌های شورای امنیت در جمهوری اسلامی ایران» نخواهد پرداخت و من بعد به یک دستور کار مستقل راجع به اجرای برجام و راستی آزمایی و نظارت در ایران در پرتو قطعنامه شماره ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) شورای امنیت سازمان ملل متحد خواهد پرداخت؛

۱۴- تصمیم می‌گیرد تا ۱۰ سال بعد از روز قبول برجام، یا تا تاریخی که مدیر کل گزارش بدهد که آژانس به نتیجه گیری گسترده‌تر برای ایران رسیده است، هرکدام زود‌تر اتفاق بیفتد، این موضوع را در دستور کار داشته باشد.

متن پیش‌نویس قطعنامه ۱+۵ درباره PMD اعلام شد