خواننده زن رپ که مسلمان شد

خواننده زن رپ که مسلمان شد

ملانی جورجیاد” با نام هنری دیامز از مشهورترین خوانندگان رپ فرانسه؛ پس از طی یک دوره افسردگی شدید در سفری که به جزیره موریس می‌رود برای اولین بار حضور در مسجد و نماز خواندن را تجربه می‌کند و این سرآغاز گرایش ملانی به اسلام می‌شود .

ملانی جورجیاد

ملانی جورجیاد

خواننده زن رپ که مسلمان شد

ملانی جورجیاد

ملانی جورجیاد

خواننده زن رپ که مسلمان شد

ملانی جورجیاد

ملانی جورجیاد


x بستن تبلیغات