حاشیه سفر روحانی به همدان

حاشیه سفر روحانی به همدان

با سلام خدمت کاربران مجله اینترنتی اراس در مورد موضوع این عکس باید بگم که اگر بنر های نصب شده در سایر نقاط شهر همدان رو هم بخواهید

با این امار جمع ببندید به عددی بیش از ۲۰۰۰ بنر خواهید رسید

من اهل همدان هستم و با چشم خودم دیدم

حاشیه سفر روحانی به همدان

حاشیه سفر روحانی به همدان

حاشیه سفر روحانی به همدان