عکس ومطالب جالب از سنگ شیر همدان

عکس ومطالب جالب از سنگ شیر همدان

در تاریخ ساخت مجسمه شیر سنگی مورد اختلاف است ولی از نحوه حجاری مجسمه و نزدیکی آن به باروی اشکانیان

و کشف تابوت دوره اشکانی از شان محل چنین بر می‌آید که به اشکانیان مربوط باشد، اما این اثر از یادگارهای

هنری سلوکی/اشکانی می‌باشد. این اثر در تاریخ ۱۵/۱۰/۱۳۱۰ و به شماره ۹۳ در فهرست آثار ملی و تاریخی ایران

به ثبت رسیده‌است. احتمال دارد که اسکندر آن را به افتخار سردارش هفایستیون که در اکباتان مرد، ساخته باشد

سنگ شیر همدان

سنگ شیر همدان

عکس ومطالب جالب از سنگ شیر همدان

در سال ۳۱۹ ه. ق نیز که دیلمیان همدان را به تصرف خود در آوردند دروازه شهر را به کلی تخریب کردند. مردآویج دیلمی قصد داشت

یکی از آنها را به ری منتقل نماید ولی چون موفق نشد پنجه‌های یکی از شیرهارا شکست و دیگری را به طور کامل تخریب نمود

مجسمه آسیب دیده تا سال ۱۳۲۸ هجری شمسی بر روی زمین افتاده بود تا اینکه مهندس سیحون طراح و معمار

آرامگاه بوعلی آن را در محل فعلی نصب کرد. در عصر اسلامی، این شیر را محافظی برای شهر و طلسمی بر

بیماری تلقی می کرده‌اند. جویندگان گنج آن را شکسته‌اند و برجستگی بینی آن بر اثر بوسه‌های زنان جویای همسر صاف شده است

سنگ شیر همدان

سنگ شیر همدان

عکس ومطالب جالب از سنگ شیر همدان

شیر سنگی هم اکنون تنها مجسمه شیرسنگی در یکی از میدان‌های شهرهمدان به همین نام و تپه‌ای باستانی

که در گذشته گورستان دوره اشکانیان بود قرار دارد.امروزه مجسمه شیر سنگی به بازیچه ایی برای کودکان تبدیل

شده و به تاریخ و اهمیت آن هیچگونه توجهی نمیشود در حالی که اگر توجهی به این اثر میشد می تواند عامل موثری

برای جلب گردشگر و نشانه ایی از غنی بودن تمدن همدان باشد

سنگ شیر همدان

سنگ شیر همدان

عکس ومطالب جالب از سنگ شیر همدان

این مجسمه سنگی با ۵/۲ متر طول و یک متر و ۱۵ سانتی متر عرض دارای یک متر و ۲۰ سانتی متر ارتفاع دارد در ابتدا این شیر و همتایش در دروازه شهر همدان قرار داشتند که اعراب هنگام فتح همدان آن را باب الاسد به معنی دروازه شیر نامیده‌اند

سنگ شیر همدان

سنگ شیر همدان