جدید ترین فیلم لیلا حاتمی

لیلاحاتمی بار دیگر با همسرش علی مصفا در فیلم در دنیای تو ساعت چنده به کارگردانی  صفی یزدانیان هم بازی شد

جدید ترین فیلم لیلا حاتمی

جدید ترین فیلم لیلا حاتمی

جدید ترین فیلم لیلا حاتمی

جدید ترین فیلم لیلا حاتمی

این فیلم داستان دختری به نام گلی(لیلا حاتمی) است که بعد از بیست سال زندگی در فرانسه به ایران زادگاهش رشت برمی گردد

جدید ترین فیلم لیلا حاتمی

جدید ترین فیلم لیلا حاتمی

جدید ترین فیلم لیلا حاتمی

جدید ترین فیلم لیلا حاتمی

جدید ترین فیلم لیلا حاتمی

جدید ترین فیلم لیلا حاتمی

جدید ترین فیلم لیلا حاتمی

جدید ترین فیلم لیلا حاتمی

جدید ترین فیلم لیلا حاتمی

 

چند عکس خاص از لیلا حاتمی در فیلم دوران عاشقی

چهره هنرمندان از گذشته تا حال

جنجال لیلا حاتمی و عذر خواهی لیلا حاتمی

جدید ترین فیلم لیلا حاتمی

لیلا حاتمی و علی مصفا

عکسهای جالب از کودکی لیلا حاتمی