دراز ترین ماشین دنیا

دراز ترین ماشین دنیا

این رکورد جهانی توسط  لیموزین ۱۰۰ft در Burbank، کالیفرنیا، ایجاد شده توسط  Ohrburg  طراحی شده است این ماشین دارای ۲۶ چرخ و نیاز به دو راننده آموزش دیده  دارد

دراز ترین ماشین دنیا

دراز ترین ماشین دنیا

دراز ترین ماشین دنیا

دراز ترین ماشین دنیادارای یک جکوزی گرم، استخر شنا، تخت پادشاه و عرشه خورشید.ودر پشت آن  حتی یک بالگردنشین منظور گردیده است

دراز ترین ماشین دنیا

دراز ترین ماشین دنیا

دراز ترین ماشین دنیا

دراز ترین ماشین دنیا

دراز ترین ماشین دنیا

دراز ترین ماشین دنیا


x بستن تبلیغات