گزارش تصویری از جشنواره وایکینگ ها در اسکاتلند

گزارش تصویری از جشنواره وایکینگ ها در اسکاتلند

 با سلام خدمت دوستان گرامی در این پست گزارش تصویری از جشنواره وایکینگ ها در اسکاتلند برای شما گرداوری شده است امیدواریم مقبول نظر بیفتد

چیزی که راجب این جشنواره به ذهنم میرسد این مورد که این اجنبی جماعت چگونه تلاش در تاریخ سازی برای هویت پر از ابهام و سوال خود  دارند.  و ماچه غافل!

جشنواره وایکینگ ها

جشنواره وایکینگ ها

مشعل های نورانی و ماسک هایی به همراه کلاه های سنتی، از ویژگی های جشنواره است و وایکینگ ها با این مشعل ها در خیابان های شهر رژه می روند.
لباس های زرهی واقعی، آوازهای گروهی و یک کشتی که سوزانده می شود همراه با رقص و شادی از مراسم نمادین این فستیوال هستند. گروهی از وایکینگ ها به عنوان فرمانروای جوخه ها شناخته می شوند که توسط یک فرمانروای منتخب رهبری می شوند. جوخه ها تمام روز را به رژه در لرویک، مرکز استان شتلند، می گذرانند و در نهایت سپس به سوی اسکله می روند. جایی که یک کشتی وایکینگ با هزار مشعل سوزانده می شود. این فستیوال یک سنت بسیار محبوب در جزایر شتلند است

جشنواره وایکینگ ها

جشنواره وایکینگ ها

جشنواره وایکینگ ها

جشنواره وایکینگ ها

جشنواره وایکینگ ها

جشنواره وایکینگ ها

جشنواره وایکینگ ها

جشنواره وایکینگ ها

جشنواره وایکینگ ها

جشنواره وایکینگ ها

جشنواره وایکینگ ها

جشنواره وایکینگ ها

جشنواره وایکینگ هاجشنواره وایکینگ ها

جشنواره وایکینگ ها

جشنواره وایکینگ ها

جشنواره وایکینگ ها

جشنواره وایکینگ ها

جشنواره وایکینگ ها

جشنواره وایکینگ ها

جشنواره وایکینگ ها

چیزی که راجب این جشنواره به ذهنم میرسد این مورد که این اجنبی جماعت چگونه تلاش در تاریخ سازی برای هویت پر از ابهام و سوال خود  دارند.  و ماچه غافل!

جشنواره وایکینگ ها

جشنواره وایکینگ ها

جشنواره وایکینگ ها

جشنواره وایکینگ ها

جشنواره وایکینگ ها

جشنواره وایکینگ ها

جشنواره وایکینگ ها

جشنواره وایکینگ ها

جشنواره وایکینگ ها

جشنواره وایکینگ ها

جشنواره وایکینگ ها

جشنواره وایکینگ ها

جشنواره وایکینگ ها

جشنواره وایکینگ ها

جشنواره وایکینگ ها

جشنواره وایکینگ ها

جشنواره وایکینگ ها

جشنواره وایکینگ ها

جشنواره وایکینگ ها

جشنواره وایکینگ ها

جشنواره وایکینگ ها

جشنواره وایکینگ ها


x بستن تبلیغات