تزیین هندوانه شب یلدا

تزیین هندوانه شب یلدا

تزیین هندوانه شب یلدا

تزیین هندوانه شب یلدا

شب یلدا و جشن هایی که در این شب برگزار می شود، سنتی باستانی است از زمانهای گذشته تا  امروز در میان ایرانیان مرسوم بوده است .

تزیین هندوانه شب یلدا

تزیین هندوانه شب یلدا

واژهٔ یلدا ریشهٔ سریانی دارد و به معنای ولادت و تولد است. رومیان آن را ناتالیس آنایکتوس یعنی روز تولد مهر شکست ناپذیر می نامند. ابوریحان بیرونی از این جشن با نام میلاد اکبر نام برده و منظور از آن را میلاد خورشید دانسته است .

تزیین هندوانه شب یلدا

تزیین هندوانه شب یلدا

تزیین هندوانه شب یلدا عروس

تزیین هندوانه شب یلدا

تزیین هندوانه شب یلدا

تزیین ژله با میوه

تزیین هندوانه شب یلدا

تزیین هندوانه شب یلدا

آموزش میوه آرایی

تزیین هندوانه شب یلدا

تزیین هندوانه شب یلدا

آموزش تزیین هندوانه شب یلدا

تزیین هندوانه شب یلدا

تزیین هندوانه شب یلدا

ایده های جدید برای تزیین میوه شب یلدا

تزیین هندوانه شب یلدا

تزیین هندوانه شب یلدا

مراحل تزیین میوه شب یلدا

تزیین هندوانه شب یلدا

تزیین هندوانه شب یلدا

تزیین میوه اعیاد

تزیین هندوانه شب یلدا

تزیین هندوانه شب یلدا

تزیین هندوانه یلدا

تزیین هندوانه شب یلدا

تزیین هندوانه شب یلدا

تزیین هندوانه شب چله

تزیین هندوانه شب یلدا

تزیین هندوانه شب یلدا

 

تزیین هندوانه شب یلدا

تزیین هندوانه شب یلدا

طراحی روی میوه

تزیین هندوانه شب یلدا

تزیین هندوانه شب یلدا

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

تزیین ژله با میوه

چیدمان سفره هفت سین ۹۷